Frajeřinky s. r. o. | Adresa: Znojemská 1027, Třebíč, 67401 | IČ: 043 01 129| Telefon: 777 732 772    www.ssos-sou.cz, www.frajerinky.cz

Úvodní informace

 
V rámci této aktivity dochází ke spolupráci se Speciální střední školou Žamberk, konkrétně se žáky a pedagogy E oboru Stravovací a ubytovací služby. Speciální střední škola Žamberk se účastní projektu "My to umíme" a konkrétně aktivit střediska vlastní praxe jako partner bez finančního příspěvku. V této aktivitě je žákům školy
Žamberk poskytováno poradenství prostřednictvím žáků centra vlastní praxe Třebíč za účelem pomoci při zřízení a vedení studentského minipodniku pro žáky E oborů Speciální střední školy Žamberk. 

Speciální střední škola Žamberk byla oslovena na bázi dřívější spolupráce mezi vedením Soukromé střední odborné školy Třebíč a zástupců pedagogického sboru Speciální střední školy Źamberk. 

Poradenství bude vykonáváno formou metodického vedení CS žáci Žamberk - budou jim nastíněny vstupní informace pro vznik minipodniku, nabídnuty formy řešení a
bude zajištěna i zpětná vazba a následná kontrola splněných úkolů (webový portál, Skype).

Výstupem této aktivity je nově zřízený studentský minipodnik, který si vedou sami žáci Speciální střední školy v Žamberku.
 
říjen 2021
po út st čt so ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31